Kiến thức STVT


Trân trọng!
Mr. Vinh Napoho
---------------------------------
#TamLyHocSTVT #KetNoi #CoVan #NangTamTriTue
Cộng đồng tâm lý học sinh trắc vân tay giúp giúp “nhận diện - phát triển - ứng dụng” 9 tố chất bẩm sinh (trí tuệ)!
📜 Website: http://tamlyhocstvt.com
🚩 Fanpage | Facebook | Zalo  
📃 100+ group kết nối cộng đồng trên zalo, facebook phân theo chủ đề (cha mẹ & con cái, vợ chồng, NLP, nhân sự, 9 tố chất bẩm sinh ...), theo 63 tỉnh thành (HCM, Hà Nội, Đà Nẵng ...)
📃 Kiến thức về sinh trắc vân tay

 

Cộng đồng Tâm lý học sinh trắc vân tay

Cộng đồng Tâm lý học sinh trắc vân tay (www.tamlyhocstvt.com)

Logo Cộng đồng Tâm lý học sinh trắc vân tay

Nhận dạng thương hiệu Cộng đồng Tâm lý học sinh trắc vân tay